AKTIVITETER
STØTTEFORENING
NYTTIGT

DELTAG på FACEBOOK

Støtteforeningen For Venligbo i Herning CVR-nr. 37038911

MobilePay 30913748 "venlig"

c/o Søren Groth Petersen Brorsonsvej 35, St Th 7400 Herning


EMAIL venlig@beats4change.org
VENLIGBO MUSIK
STØTTESANG


Beats4Change er et projekt-orienteret netværk, hvor folk bidrager med deres kreative evner til at skabe opmærksomhed og midler til en bæredygtig udvikling af omsorgsfulde samfund, hvor hvert medlem lever et værdigt liv og er respekteret som værdifuld og bidragende til processen.


Værdigrundlag

 Som Venligbo er du et frit individ, der i samarbejde med andre er på vej, og tilstræber at

1. Være venlig i mødet med andre

2. Være nysgerrig når du møder mennesker der er forskellige fra dig
3. Møde forskellighed med respekt.

As a Venligbo, you are a free individual, who in cooperation with others are on a path, and strive to

1. Be friendly meeting others
2. Be curious when you meet people who are different from you
3. Meet differences with respect

Vejen er målet
This path is our goal

At være den forandring vi vil se i verden
To be the change we want to see in the world

  I samarbejdet, udtrykt gennem netværket Venligbo i Herning, og den dertil hørende støtteforening, er vi uafhængige af køn, etnicitet, religion, alder og politisk tilhørsforhold, vi er ikke partipolitiske; men har holdninger i mellemmenneskelige spørgsmål, der let bliver politisk ømtålelige i den offentlige debat. Med udgangspunkt i vores værdier, udtrykker vi disse holdninger uden at bruge politikkens metoder og sprog. Vi agerer derfor ikke imod - der er ingen modstandere der skal overvindes; men gerne vindes over til at gøre det rette.
Gennem at være på vej sammen er vi den forandring vi vil se i verden, det er ved at flytte os selv, vi kan flytte andre.

 In this cooperation, expressed through the network Venligbo i Herning, and the associated supportive union, we are independant of sex, ethnicity, religion, age and political position, we are not partypolitical; but do have opinions regarding human relations, that easily become politically sensitive in the public debate. Founded in our values, we express these opinions without using the language or methods of politics. We do not act against - there is no adversary to defeat; rather to be convinced to do right.
By being on this path together, we are the change we want to see in the world, it is by moving ourselves, that we move others