STØTTESANG til VENLIGBOERNE HERNING
Beats4Change
Beats4Change er et projekt-orienteret netværk, hvor folk bidrager med deres kreative evner til at skabe opmærksomhed og midler til en bæredygtig udvikling af omsorgsfulde samfund, hvor hvert medlem lever et værdigt liv og er respekteret som værdifuld og bidragende til processen.
ENGLISH AIMS BLOG 3FOLDING CONTACT

Bookmark
            and Share
FØLG
FACEBOOK